1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 289 个有关 PANJIT 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
PJP10NA60 PANJIT TO-220AB N 10 600 30 0.90 23.0 156 下载
PJF7NA60 PANJIT ITO-220AB-F N 7 600 30 1.20 15.2 45 下载
PJP7NA60 PANJIT TO-220AB N 7 600 30 1.20 15.2 145 下载
PJD7NA60 PANJIT TO-252AA N 7 600 30 1.20 15.2 140 下载
PJU7NA60-1 PANJIT TO-251AA-1 N 7 600 30 1.20 15.2 140 下载
PJU7NA60 PANJIT TO-251AA N 7 600 30 1.20 15.2 140 下载
PJF4NA60 PANJIT ITO-220AB-F N 4 600 30 2.40 11.1 33 下载
PJP4NA60 PANJIT TO-220AB N 4 600 30 2.40 11.1 100 下载
PJD4NA60 PANJIT TO-252AA N 4 600 30 2.40 11.1 77 下载
PJU4NA60 PANJIT TO-251AA N 4 600 30 2.40 11.1 77 下载
PJF2NA60 PANJIT ITO-220AB-F N 2 600 30 4.40 5.7 23 下载
PJP2NA60 PANJIT TO-220AB N 2 600 30 4.40 5.7 44 下载
PJD2NA60 PANJIT TO-252 N 2 600 30 4.40 5.7 34 下载
PJU2NA60 PANJIT TO-251AB N 2 600 30 4.40 5.7 34 下载
PJD2NA60H PANJIT TO-252 N 1.4 600 30 8.50 3.1 31 下载
共 289 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2023 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业