1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 289 个有关 PANJIT 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
PJF6NA70 PANJIT ITO-220AB-F N 6 700 30 1.70 16.5 45 下载
PJP6NA70 PANJIT TO-220AB N 6 700 30 1.70 16.5 142 下载
PJD6NA70 PANJIT TO-252AA N 6 700 30 1.70 16.5 128 下载
PJU6NA70 PANJIT TO-251AA N 6 700 30 1.70 16.5 128 下载
PJF4NA70 PANJIT ITO-220AB-F N 4 700 30 2.80 10.5 33 下载
PJP4NA70 PANJIT TO-220AB N 4 700 30 2.80 10.5 100 下载
PJD4NA70 PANJIT TO-252AA N 4 700 30 2.80 10.5 77 下载
PJU4NA70 PANJIT TO-251AA N 4 700 30 2.80 10.5 77 下载
PJF2NA70 PANJIT ITO-220AB-F N 2 700 30 6.50 7.8 28 下载
PJP2NA70 PANJIT TO-220AB N 2 700 30 6.50 7.8 45 下载
PJD2NA70 PANJIT TO-252 N 2 700 30 6.50 7.8 39 下载
PJU2NA70 PANJIT TO-251AB N 2 700 30 6.50 7.8 39 下载
PJF10NA65 PANJIT ITO-220AB-F N 10 650 30 1.00 20.0 50 下载
PJP10NA65 PANJIT TO-220AB N 10 650 30 1.00 20.0 156 下载
PJF7NA65 PANJIT ITO-220AB-F N 7 650 30 1.50 16.8 46 下载
共 289 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2023 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业