1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 728 个有关 DIODES 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
ZXMN15A27K DIODES TO252 (DPAK) N 2.6 150 25 650 - 9.5 下载
ZXMN10B08E6 DIODES SOT26 N 1.9 100 20 230 - 1.7 下载
ZXMN10A25K DIODES TO252 (DPAK) N 6.4 100 20 125 - 4.25 下载
ZXMN10A25G DIODES SOT223 N 4 100 20 125 - 2 下载
ZXMN10A11K DIODES TO252 (DPAK) N 3.5 100 20 350 - 4.06 下载
ZXMN10A11G DIODES SOT223 N 2.4 100 20 350 - 3.9 下载
ZXMN10A09K DIODES TO252 (DPAK) N 7.7 100 20 85 - 10.1 下载
ZXMN10A08G DIODES SOT223 N 2.9 100 20 250 - 2 下载
ZXMN10A08E6 DIODES SOT26 N 1.9 100 20 250 - 1.7 下载
ZXMN10A08DN8 DIODES SO-8 N 2.1 100 20 250 - 1.25 下载
ZXMN10A07Z DIODES SOT89-3L N 1.4 100 20 700 - 1.5 下载
ZXMN10A07F DIODES SOT23 N 0.8 100 20 700 - 0.625 下载
ZXMN0545G4 DIODES SOT223 N 0.14 450 20 50000 - 2 下载
ZXMD63P03X DIODES MSOP-8 P 2 30 20 185 - 1.25 下载
ZXMD63P02X DIODES MSOP-8 P 1.7 20 12 - 4.1 1.25 下载
共 728 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2018 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业