1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 289 个有关 PANJIT 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
PJZ9NA90 PANJIT TO-3PL N 9 900 30 1.40 31.0 240 下载
PJF9NA90 PANJIT ITO-220AB-F N 9 900 30 1.40 31.0 68 下载
PJP9NA90 PANJIT TO-220AB N 9 900 30 1.40 31.0 205 下载
PJZ6NA90 PANJIT TO-3PL N 6 900 30 2.30 23.6 192 下载
PJF6NA90 PANJIT ITO-220AB-F N 6 900 30 2.30 23.6 56 下载
PJP6NA90 PANJIT TO-220AB N 6 900 30 2.30 23.6 167 下载
PJF4NA90 PANJIT ITO-220AB-F N 4 900 30 3.40 17.0 44 下载
PJP4NA90 PANJIT TO-220AB N 4 900 30 3.40 17.0 140 下载
PJD4NA90 PANJIT TO-252AA N 4 900 30 3.40 17.0 90 下载
PJU4NA90 PANJIT TO-251AA N 4 900 30 3.40 17.0 90 下载
PJF2NA90 PANJIT ITO-220AB-F N 2 900 30 6.40 11.1 39 下载
PJP2NA90 PANJIT TO-220AB N 2 900 30 6.40 11.1 80 下载
PJD2NA90 PANJIT TO-252 N 2 900 30 6.40 11.1 50 下载
PJU2NA90 PANJIT TO-251AB N 2 900 30 6.40 11.1 50 下载
PJF10NA80 PANJIT ITO-220AB-F N 10 800 30 1.15 36.0 60 下载
共 289 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2023 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业