1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 1758 个有关 FAIRCHILD 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
FQB1P50 FAIRCHILD TO-263 2L (D2PAK) P - -500 30 10500 11 - 下载
FQP4P40 FAIRCHILD TO-220 3L P - -400 30 3100 18 - 下载
FQP3P50 FAIRCHILD TO-220 3L P - -500 30 4900 18 - 下载
FQD3P50 FAIRCHILD TO-252 3L (DPAK) P - -500 30 4900 18 - 下载
FQD4P40 FAIRCHILD TO-252 3L (DPAK) P - -400 -5 3100 18 - 下载
FQD2P40 FAIRCHILD TO-252 3L (DPAK) P - -400 30 6500 10 - 下载
FQP2P40 FAIRCHILD TO-220 3L P - -400 -5 6500 10 - 下载
NDS0610 FAIRCHILD SOT-23 3L P -0.12 -60 -2.5 10000 1.8nC - 下载
NDS0605 FAIRCHILD SOT-23 3L P -0.18 -60 -3 5000 1.8nC@VGS=-10.0V - 下载
NDS9948 FAIRCHILD SO 8L NB P -2.3 -60 20 250 9nC@VGS=-10.0V - 下载
NDT2955 FAIRCHILD SOT-223 4L P -2.5 -60 20 300 11nC@VGS=-10.0V - 下载
NDT454P FAIRCHILD SOT-223 4L P -5.9 -30 20 50 29nC@VGS=-10.0V - 下载
NDS9407 FAIRCHILD SO 8L NB P -3 -60 20 150 16nC@VGS=-10.0V - 下载
NDS8434 FAIRCHILD SO 8L NB P -6.5 -20 -8 - 40nC@VGS=-4.5V - 下载
NDC7003P FAIRCHILD SSOT 6L P -0.34 -60 20 5000 1.6nC@VGS=-10.0V - 下载
共 1758 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2023 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业