1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 728 个有关 DIODES 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
ZXMP7A17K DIODES TO252 (DPAK) P 5.7 70 20 - - 9.25 下载
ZXMP7A17GQ DIODES SOT223 P 3.7 60 -20 160 - 2 下载
ZXMP7A17G DIODES SOT223 P 3.7 70 20 160 - 3.9 下载
ZXMP6A18K DIODES TO252 (DPAK) P 10.4 60 20 55 - 10.1 下载
ZXMP6A18DN8 DIODES SO-8 P 4.8 60 20 55 - 2.1 下载
ZXMP6A17N8 DIODES SO-8 P 3.4 60 20 80 - 2.5 下载
ZXMP6A17K DIODES TO252 (DPAK) P 6.6 60 20 125 - 9.3 下载
ZXMP6A17GQ DIODES SOT223 P 3 60 20 125 - 2 下载
ZXMP6A17G DIODES SOT223 P 4.1 60 20 125 - 3.9 下载
ZXMP6A17E6Q DIODES SOT26 P 3 60 20 125 - 1.1 下载
ZXMP6A17E6 DIODES SOT26 P 3 60 20 125 - 1.7 下载
ZXMP6A17DN8 DIODES SO-8 P 3.2 60 20 125 - 2.15 下载
ZXMP6A16K DIODES TO252 (DPAK) P 8.2 60 20 85 - - 下载
ZXMP6A16DN8 DIODES SO-8 P - - - - - - 下载
ZXMP6A13G DIODES SOT223 P 2.3 60 20 - - 3.9 下载
共 728 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2023 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业