1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台 型号查询厂商查询 分类查询网站首页
1mos.com 最全最专业的MOSFET信息平台

我们为您找到了 19 个有关 3402 的产品!

型号 / PartNO. 品牌 / Brand 封 装
Package
晶体管极性 连续漏极电流
ID(A)
漏源极
击穿电压
VDS(V)
栅源极
击穿电压
VGS(V)
漏源
导通电阻
RDS(mΩ)
栅极电荷
Qg(nC)
功率耗散
PD(W)
PDF
SSF3402 SILIKRON SOT23 - 5 30 20 30 8.5 1.38 下载
SSF3402 GOOD-ARK SOT-23 - 5 30 20 - - - 下载
ELM53402CA ELM SOT-23 N 3.6 20 12 - - - 下载
ELM13402CA ELM SOT-23 N 4 30 12 - - - 下载
AFN3402 ALFA-MOS SOT-23-3L N 3.6 30 12 75 - 1.25 下载
AFN3402A ALFA-MOS SOT-23 N 3.6 30 12 82 - 1.25 下载
CJ3402 CHANGJIANG SOT-23 N 4 30 10 55 - 0.35 下载
DMG3402L DIODES SOT23 N 4 30 12 52 3.7 1.4 下载
SM3402NSQG SINOPOWER DFN3x3-8 N 50 30 ±20(ESD) 4.6(3.8) 20 - 下载
PJA3402 PANJIT SOT-23 N 4.4 30 - 48 - 1.25 下载
2SK3402-ZK RENESAS - N 36 60 - 0.015 - - 下载
2SK3402 RENESAS MP-3/TO-251 N 36 60 20 15 61 40 下载
2SK3402-Z RENESAS - N 36 60 - 0.015 - - 下载
NTLGF3402P ONSEMI DFN-6 P 3.9 20 12 3.8 3 下载
MT3402 MOS-TECH SOT-23 N 2.6 30 20 55/80* - 1.25 下载
共 19 条信息
合作伙伴
版权所有 © 2012 - 2023 1MOS.com 粤ICP备14091801号-1 技术支持:华源茂业